СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ СЕМІНАРИ НАТО

За сприянням ГО “Проект №1″,  15-16 грудня 2016 року філологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка об’єднав науковців із п’яти країн світу, дев’яти університетів і двох науково-дослідних установ України, львівських студентів-філологів та студентів з університетів Харкова, Кропивницького, Хмельницького та Херсону. Учасники конференції «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ» обговорювали питання, пов’язані зі взаємодією мови, комунікації, політики та національної безпеки. Міжнародну конференцію, яка продовжила традицію дванадцяти Всеукраїнських соціолінгвістичних семінарів, проведено за сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні.

2016-12-17-conference-14-1

Основне завдання конференції полягало в обговоренні сучасного стану соціолінгвістики, перспективах розвитку її категорійної бази, зокрема у розкритті міждисциплінарної природи нового поняття «стратегічна комунікація» і визначенні аспектів його аналізу в лінгвістиці.

2016-12-17-conference-02-1

В рамках конференції прозвучали доповіді Доктора Лади Рослицької, консультанта зі стратегічних комунікацій DCAF (Канада); Наталії Немилівської, Директора Центру інформації та документації НАТО в Україні; Марка Леті, спеціаліста із стратегічної комунікації НАТО (відеозвязок);  Доктора Сюзан Грасман (Швейцарія); доцента Валерія Короля та доцента Григорія Любовця із Лінгвістичного науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка; проф. Л. Васильєвої (кафедра слов’янської філології), проф. Г. Мацюк ( кафедра загального мовознавства), проф. С.Соколової ( Інститут української мови НАН України), проф. Л. Масенко (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); старшого наукового співробітника Л. Ажнюк з Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України.

2016-12-17-conference-09-1

В Ухвалі Міжнародної соціолінгвістичної конференції учасники акцентували увагу на потребі розвитку дисциплін соціолінгвістики в університетах України, а також інституціоналізації цього напряму в Україні.


Leave a Reply